ul. J. Słowackiego 24/17A Rzeszów | Przecławczyka 4/1, Strzyżów

Spory cywilne

Prawo cywilne

Nieruchomości

To przede wszystkim prawo rzeczowe – służebności, zasiedzenie, zniesienie współwłasności.

Umowy

Zajmujemy się projektowaniem i analizą umów – zarówno w obrocie gospodarczym, jak i w sprawach prywatnych.

Konsumenci

Udzielamy pomocy w sprawach uprawnień konsumenckich i obowiązków przedsiębiorcy.

Postępowanie sądowe

Przymusowe wykonanie swoich praw wymaga wyroku. Prowadziliśmy już tysiące spraw przed sądami powszechnymi.

Prawo rzeczowe i mieszkaniowe

Służebność drogi koniecznej

Pomagamy uzyskać służebność umożliwiającą dostęp do drogi publicznej przez cudze działki.

Zniesienie współwłasności

Współpracujemy z notariuszem lub składamy wnioski do sądu celem ustanowienia odrębnych praw.

Zasiedzenie

Każdy może zasiedzieć nieruchomość po 20 latach posiadani w dobrej wierze. Postępowanie nie jest jednak łatwe, a stosowny wniosek skomplikowany.

Ochrona własności i posiadania

Prawo własności i posiadanie podlegają ochronie, ale jej wyegzekwowanie wymaga podjęcia szeregu kroków.

Ustanawianie odrębnej wlasności lokali

Pomagamy uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu oraz dokonać ustanowienia jego odrębnej własności.

Postępowanie wieczystoksięgowe

Zajmujemy się zakładaniem ksiąg wieczystych, wpisami praw, czy uzgodnieniem treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym.

Usługi z zakresu podziału nieruchomości, przekształceń oraz prawa budowlanego znajdziesz w dziale prawa administracyjnego:

Prawo kontraktów

Kancelaria zapewnia profesjonalne wsparcie w negocjacjach kontraktów, w tym trudnych i nietypowych. Oferujemy pełną obsługę prawną na każdym etapie ich realizacji. Świadczymy pomoc przy ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych, udzielaniu poręczeń, gwarancji oraz wszelkich innych zabezpieczeń. W każdym przypadku kierujemy sie troską o należytą ochronę interesu naszych Klientów, a dzięki naszemu doświadczeniu skutecznie zapobiegamy przyszłym problemom związanym z wykonaniem umów.

Projektowanie

Właściwe sporządzenie umowy skutecznie zabezpiecza interesy obu stron. Doświadczony prawnik gwarantuje, że nic co istotne nie zostanie pominięte.

Analiza

Gdy druga strona przedkłada przygotowaną przez siebie umowę, warto powierzyć jej analizę profesjonaliście, ponieważ prawdopodobnie druga strona już korzysta z jego usług.

Windykacja

Jeśli nie dojdzie do wykonania umowy – w całości lub w części – warto powierzyć nam proces przymusowej egzekucji roszczeń. Z doświadczenia wiemy, że jest to o znacznie skuteczniejsze.

WYGRALIŚMY JUŻ SETKI SPRAW

Prawa konsumentów

Rękojmia

Prowadzimy za naszych Klientów spory na linii konsument-przedsiębiorca. Nie tylko w zakresie umów sprzedaży.

Odszkodowania

Dochodzimy odszkodowań za zmarnowany urlop, za opóźniony lot, za odwołany lub opóźniony przejazd.

Klauzule abuzywne

Bywa, że zawierane umowy naruszają słuszne prawa konsumentów, a ich postanowienia są nieważne.

W każdym sporze cywilnym warto powierzyć swoją sprawę
profesjonaliście.

Reprezentujemy Klientów w negocjacjach, przygotowujemy projekty umów i inne dokumenty, w tym dokumenty do Wydziału Ksiąg Wieczystych. Nadto prowadzimy postępowania sądowe – o zapłatę oraz w zakresie nieruchomości, w tym o zasiedzenie, ustanowienie służebności oraz o wydanie bądź zaprzestanie korzystania z rzeczy.

Formularz kontaktowy

BWW Kancelaria Prawna

Kancelaria w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 19/306

Kancelaria w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 4/1

TELEFON

+48 504 801 207

email

kontakt@bwwkancelaria.pl

Kontakt | BWW Kancelaria Prawna

W skład zespołu prawników kancelarii wchodzą doświadczeni specjaliści, którzy od lat pracują na swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia spraw rodzinnych.  Oferujemy pomoc prawną świadczoną przez profesjonalistów – radców prawnych i adwokatów – w każdej sprawie z zakresu prawa cywilnego potrafiących osiągnąć zamierzony cel.

Strategie procesowe i reprezentacja

Reprezentacja procesowa​

Reprezentujemy naszych Mandantów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych oraz mediacyjnych – w kraju i za granicą. Przygotowujemy i prowadzimy postępowania oraz bronimy interesów naszych Klientów, gdy występują jako pozwani lub inni uczestnicy postępowania. Zajmujemy się sprawami karnymi, cywilnymi, gospodarczymi i administracyjnymi. ​

Windykacja należności​

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów proponujemy kompleksową obsługę wierzytelności polegającą na monitoringu płatności, uzyskiwaniu tytułów sądowych i egzekucji. Uczestnictwo Kancelarii we wszystkich etapach dochodzenia należności zdecydowanie zwiększa możliwość szybkiego odzyskania pieniędzy.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!